Isiflo på Raufoss går for vekst med sine markedsledende rørprodukter for vann og gass. Selskapets nye lagerbygg og WMS-system fra øverste hylle står sentralt i den offensive satsningen.

Industrihistorie på Raufoss

Historien om industrien på Raufoss strekker langt tilbake, faktisk helt til slutten av 1800-tallet, og selskaper som Raufoss Ammunisjon, Raufoss Automotive og Raufoss Water & Gas har satt sitt preg på både lokalsamfunnet her og på norsk industrihistorie. I Raufoss industripark hviler man ikke på gammel suksess, her finner vi et nært samarbeid mellom de ulike teknologimiljøene i området, og mange av dem fører arven fra tidligere industrieventyr videre. Isiflo AS, tidligere Raufoss Water & Gas, er utvilsomt et av dem, og når de åpner sitt nye lagerbygg i november 2019, skrives et nytt kapittel for selskapets markedsledende rørprodukter.

Høye forventninger

Lars Ølstad leder Raufoss-bedriften med årlig omsetning på ca 280 millioner kroner. Egenproduserte rørprodukter i messing og komposittmaterialer har gjort bedriften til markedsleder i Europa, i tillegg til at de distribuerer handelsprodukter innenfor det samme markedet fra sitt nederlandske eierkonsern Aalberts. Isiflo-sjefen er ikke i tvil om at de kraftige investeringene på lagersiden vil betale seg over tid.

– Investeringene nå er helt nødvendige for å tilfredsstille fremtidens krav til effektivitet og kvalitet i leveransene. Vi har lagt lista høyt, og ved valget av WMS-system la vi blant annet vekt på at Consafe Logistics er et norsk selskap som kan spille en aktiv samarbeidsrolle gjennom hele prosjektet. Det var heller ikke uten betydning at Astro WMS benyttes av våre to største kunder, Brødrene Dahl og Ahlsell. Forventningene våre er at WMS-systemet vil bidra til å skape bedre samhandling med markedet, styrke kunderelasjonene våre og føre til konkrete besparelser. Hvis erfaringene blir som vi tror, er det sannsynlig at vi vil foreta tilsvarende investeringer ved våre tyske og franske datterselskaper, opplyser Lars Ølstad.

Høy automatiseringsgrad

Trond Brønstad er ansvarlig for QA og HSE hos Raufoss-bedriften, men innrømmer at prosjektansvaret for nytt lager og WMS-system har lagt beslag på mye av arbeidstiden de siste par årene. – Store prosjekter er alltid ressurskrevende, og slik har det vært for mange her. Derfor ser vi virkelig frem til at prosjektet settes ut i livet for fullt i november, forteller Brønstad mens han viser rundt i den store produksjonshallen. Industrirobotene har allerede vært med på arbeidslaget gjennom flere tiår, og bedriften har foretatt store investeringer i automatiserte produksjonsløsninger som sikrer nærmest døgnkontinuerlig produksjon. Nå samles bedriftens lager under ett tak, slik at interntransporten kan reduseres til et minimum, de tre moderne lagerautomatene videreføres i bruk, mens det nye lageret både vil gi mer effektiv vareflyt og skape et fundament for omsetningsøkning og vekst.

Egenutviklet innovasjon

Produktutvikling står sentralt i Isiflos virksomhet, der 4 prosent av omsetningen reinvesteres i forskning og utvikling. Ingeniørene ved teknologisenteret samarbeider nært med SINTEF-senteret på Raufoss, og både egenutviklet komposittmateriale og innovative produkter har fått mye oppmerksomhet i bransjen.

– Innovasjon, kvalitet og leveringsdyktighet har bidratt til posisjonen som europeisk markedsleder, en posisjon vi skal styrke og utvide når vi samordner administrasjon og logistikk i samme bygning her i industriparken. Med Astro WMS hever vi lagerstyring til et helt nytt nivå, med bedre styring og kontroll, og mer effektiv vareflyt, eksempelvis med automatiserte funksjoner som lagertelling og vareplassering ordnet etter plukkfrekvens. Vi forventer også færre plukkfeil når varene plukkes etter ordreinfo på truckterminalen fremfor etter dagens papirbaserte plukklister. Det var rett og slett ingen vei utenom en solid oppgradering på lagersiden, og vi kjenner oss trygge på at vi har gjort gode valg av både løsninger og samarbeidspartnere for fremtiden, oppsummerer Trond Brønstad.

Fakta om Isiflo

• Eid av Aalberts Industries NV, notert på Amsterdam-børsen.
• Hovedkontor i Raufoss industripark, 63 medarbeidere, produksjonsenheter i Norge og Sverige, representert i 21 land.
• Fullsortiment av koblinger og rørprodukter for vann- og gassdistribusjon, produsert i messing og komposittmaterialer.
• Sertifisert produksjon i henhold til ISO 14001 og ISO 9001:2000
• Raufoss Water & Gas endret navn til Isiflo AS i 2017, varemerket Isiflo har eksistert siden 1960-tallet.
• Etablerer nytt lager med 3500 pallplasser på Raufoss i 2019, og med Astro WMS som lagerstyringssystem.
• Egen avdeling som er arbeidstiltaksbedrift i samarbeid med Nav.